Bakgrunn

Bærum Kommune har vedtatt å bygge nytt Bo- og behandlingssenter (BBS) med 132 plasser, og  en omsorgsbolig (OB) med 10 boliger samt to treningsboliger på Lindelia 41-51 (gnr/brn 5/133) på Gjettum.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise av Backe Stor- Oslo.

Lindelia — et helt nytt Bo- og behandlingssenter

Lindelia BBS skal oppføres som et nybygg i 3 etasjer med parkeringskjeller, mens OB skal romme 10 boliger samt to treningsboliger. Boligene er planlagt over 2 etasjer, samt kjeller for boder, garderober, vaskerom og tekniske anlegg. Alle byggene skal oppføres på tomt med adresse Lindelia 41-51. Hovedatkomst vil være fra en i dag privat vei som kommer opp fra Lindelia/FV162 vest for anlegget.

 

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal 15500 m2
Tomtestørrelse   m2
Område for lagring   m2
Areal allment tilgjengelig 0 m2
Areal bygd for offentlig bruk 0 m2
Beregnet strømforbruk   kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi 0 kWh/m2
Beregnet produsjon av fornybar energi   kWh/m2
Beregnet vannforbruk   m3/person/år
     
     

Aktører