Hvem er vi?

Lindelia BBS og OB er et prosjekt som skal gjennomføres av Backe Stor-Oslo AS (BSO). BSO er det eldste selskapet i Backe-konsernet, og fylte i 2016 70 år. For tiden er vi 96 ansatte og vi har bred erfaring med både yrkesbygg og boligbygg. Du kan lese mer om BSO her: http://www.backe.no/selskaper/backe-stor-oslo

På prosjektet Lindelia BBS og OB vil det være totalt 15 personer fra BSO.

Adkomst

Det er 1 hovedadkomst til byggeplassen. Denne er opp langs Lindelia veien. Når du først nærmer deg toppen av denne veien vil det være 2 adkomster til selve byggeplassen. Én for varelevering og én for arbeiderne som jobber på byggeplassen. Inngangen for besøkende vil være oppe ved brakkeriggen. Brakkeriggen vil ligge utenfor avsperringene til byggeplassen.

Gjennomføring av prosjektet